Birkaç Kelimeyle

Hakkımızda

hikayemiz

Medeniyetimizin köklü bir geleneği olan sivil toplum çalışmalarını desteklemek ve bu çalışmalarda öncü kuvvet olan kadınlarımızla bir dayanışma ve birlik sağlamak adına yol çıktık.

Artık çağımızda görsel anlatım; bir anlam, yaklaşım ve tutum üreticisi olarak başat konumda ve etkin bir güze sahip… Bu gücü, ana akım medyanın yıkıcı tutumuna alternatif olarak, kadim değerlerimizi anlatma ve aktarma aracı olarak kullanmayı önemsiyoruz. İşte, objektiflerini bu duyarlılık kadrajına ayarlayan sinema ve fotoğraf sanatçılarımıza alternatif bir zemin sunmak için Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmamızı organize etmeye başladık.

Yarışmada her sene farklı temaları öne çıkartsak da, çatı temamız kadim değerler… Son iki yüzyıldır, kadim olan her şeyin yerinden edildiği, değer kavramının ise giderek içinin boşaltıldığı ve çarpıtıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu yıkıcı sürece karşı kadim değerlerimizi önemsiyoruz.

Bu bakış açısından hareketle ilk yarışmada komşuluk, ikincisinde aile, üçüncüsünde göç ve dördüncüsünde ise yalnızlık temasına yer verdik.

error: Korumalı İçerik!