Ben Geleceğim

afş

Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Yarışma teması ise “BEN GELECEĞİM – İnsan, Çevre, İklim”
Son yıllarda küresel ısınma, kuraklık ve kıtlık gibi endişe verici öngörüler daha sık dillendiriliyor. Hava, su, toprak ve genel çevre kirliliği ise her geçen gün artıyor. Canlı çeşitliliği azalırken, gıda kalitesi düşüyor. Elektronik ve dijital teknolojilerin yaygın kullanımıyla birlikte elektromanyetik radyasyon da artış gösteriyor. Çevre ve iklimdeki bu olumsuz değişimler tüm canlıları olduğu gibi insan hayatını da tehdit ediyor.
Peki, bu ekolojik yıkım süreci neden kaynaklanıyor? Bu sorunun cevabını insanlığın son iki yüzyıldaki sosyolojik değişiminde aramak gerekiyor. Sanayi ve teknolojideki gelişmeyle, varlığa ve canlıya verilen değer arasındaki ters orantı giderek artıyor. Daha çok üretmeyi, daha çok satmayı ve dolayısıyla daha çok kazanmayı hedef edinen küresel sermaye sahipleri doğanın dengesini, canlılığı ve hatta insan sağlığını hiçe sayıyor. Buna paralel olarak inşa edilen tüketim odaklı yeni yaşam biçimi ise her bireyi bu kirli çarkın bir dişlisi kılıyor. İsraf ve atık odaklı, doğallıktan uzak yaşamlarımız ile her gün ekolojik yıkıma katkı sağlıyoruz.
Üretim ve tüketim mekanizmalarında gösterilen doğaya karşı bu hoyrat, merhametsiz, yıkıcı ve sömürüye dayalı tutum, en nihayetinde dönüp yine insanı vuruyor. Oysa kadim kültürümüz ve değerlerimizde, doğayla iletişimimiz bir ahlak meselesidir. İnsan muhatap olduğu her varlık ve canlıya karşı sorumludur. Çevre üzerinde tasarruf etme hakkı; merhamet, zarar vermeme, koruma, israf etmeme gibi ahlaki tutumlarla sınırlandırılmıştır. Medeniyet tarihimiz bitki ve hayvanların muhafazası için kurulan vakıflar, doğaya uyumlu mimari, sağlığa uygun tarım ve çevre temizliği gibi konularda tüm insanlık için örneklerle doludur. Bu bağlamda yaşadığımız çağdaki çevre ve iklim krizinin esas olarak bir değer ve ahlak krizi olduğunu, bir bilinç kirliliği ile karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz.
İşte bu seneki Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması ile söz konusu değerlerimizi ve çevre ahlakımızı hatırlatmayı ve ihya etmeyi hedefliyoruz. Çevre ve iklim krizine karşı mücadelenin en önemli adımının “Ben geleceğim” diyecek bilinçte insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu bilincin oluşması için fotoğraf ve sinemanın görsel anlatım kabiliyetini sergileyen eserleri yarışmamıza bekliyoruz.
STK’larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından Sinema Genel Müdürlüğü ve Pursaklar Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım 2022.
Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından verilecek toplam ödül 60.000 TL olarak belirlenmiştir.


Yarışmaya katılmak için başvuru evrakları ile birlikte kısa filmin veya fotoğrafın kabipankara@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya başvurmak için gerekli belgeler için buraya tıklayın.

error: Korumalı İçerik!